TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Musasoppi Oy
Kinnontie 8 as. 9
26100 Rauma

y-tunnus: 3270883-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Salla Hirvilammi
Kinnontie 8 as. 9
26100 Rauma
[email protected]
0405810988

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoja kerätään toimitus- ja maksujärjestelyjä varten. Lisäksi henkilö voi itse halutessaan ottaa yhteyttä sivustolla www.musasoppi.fi olevan yhteydenottolomakkeen kautta, jolloin lomakkeella annettuja henkilötietoja käytetään asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaan itsensä sivustolla www.musasoppi.fi antamat tiedot sekä asiakkuuteen, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, eikä niitä luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.